Samiweng. Daniw. Sarita. Salaysay. Damdamag, Kdpy.

May 28, 2017

Kunak Man: Ipapanaw

"Iti panangrugi ti umuna
a bisibis ti tudo, 
agalumanay ti uni
dagiti petalo iti ipapanawda
ti panawen-panagrurusing..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

No comments: