Samiweng. Daniw. Sarita. Salaysay. Damdamag, Kdpy.

May 30, 2017

Kunak Man

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

"Paggaayat a riknaen
ti ramay ti bukodna a kudil
tapno marikna ti itdenna 
a sensasion kalpasan
ti panangaprosna ti espira ti lirio..."

Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


No comments: