Samiweng. Daniw. Sarita. Salaysay. Damdamag, Kdpy.

May 15, 2017

Panangtaldiap ti Napalabas, Rekuerdo/Isla ti Paraiso, Maysa nga Arapaap

Hawai'i A Filipino Dream/Rekuerdo/Memento

No comments: